Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami


Kontakt

Kas-Boks Sp. z o.o. Zieliniec 77

62-306 Kołaczkowo k/Wrześni

kontakt

DZIAŁ HANDLOWY:

tel 61 4353-053 wew. 111-114

Biuro, Dział handlowy, wyposażenia sklepów
e-mail:
Beata Sobieraj GSM 722 396 514

Biuro, Dział handlowy, wyposażenia sklepów
e-mail:
Sylwia Opielska GSM 533 333 559

Galwanizernia - Cynkowanie Galwaniczne
e-mail:
Karolina Wujek GSM 695117924
tel. 61 4353-053 wew. 150

Dział Serwisu przyjmowanie zgłoszeń
e-mail:
Urszula Paszak GSM 533 333 537
tel. 61 4353-053 wew. 130

Dział Księgowości i Płatności
e-mail:
Agnieszka Smektała GSM 609371370
tel. 61 4353-053 wew. 141

Dział Kadr
e-mail:
tel. 61 4353-053 wew. 140

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS nr. KRS: 0000110120
Kapitał zakładowy: 408.000 w całości wpłacony.
NIP: PL7891578737 Bank Zachodni WBK o/Września 38 1090 1421 0000 0000 4212 0224