Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

Wieszak na prospekty, gazetki, reklamę A4.

Montowany przy wejściu na rurze przy przejeździe wózkowym lub wygrodzeniu.

Na gazetki reklamowe o max. wymiarze A4.

Powłoka - Ocynk

  • 102