Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-30.0271/20-00

Strona glówna | Kontakt z nami

Kółka do stołów

Stoły produkowane przez naszą firmę mogą być wyposażone dodatkowo w kółka z hamulcem ułatwiające ich przemieszczanie.

  • 318